logo
dividerآرشیو دستاوردهای مهم
آرشیو دستاوردهای مهم
نام گروه :  
دانش فنی تکثیر درون شیشه ای پایه پسته هیبرید خارجی UCB1
دانش فنی تکثیر درون شیشه ای پایه پسته هیبرید خارجی UCB1:پسته به عنوان یکی از مهمترین محصولات کشاورزی صادراتی کشور می‏ باشد. میزان سطح زیر کشت پسته در کشور بیش از 300 هزار هکتار و میزان تولید سالانه آن  بیش از 500 هزار تن است.  ...
پروتکل تکثیر انبوه پایه های سیب مالینگ- مرتون با استفاده از فناوری کشت بافت
پروتکل تکثیر انبوه پایه های سیب مالینگ- مرتون با استفاده از فناوری کشت بافت: در کشور ما سطح زیر کشت باغ‌های سیب بیش از 200 هزار هکتار گزارش شده که بر اساس برآورد کارشناسی، در طول سال های آینده جهت بازسازی باغ‌های فرسوده و قدیمی باید اقدام لازم صورت پذیرد. ...
© تمامی حقوق برای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک