logo
dividerآرشیو دستاوردهای مهمdividerدانش فنی تکثیر درون شیشه ای پایه پسته هیبرید خارجی UCB1
دانش فنی تکثیر درون شیشه ای پایه پسته هیبرید خارجی UCB1
دانش فنی تکثیر درون شیشه ای پایه پسته هیبرید خارجی UCB1

پسته به عنوان یکی از مهمترین محصولات کشاورزی صادراتی کشور می‏ باشد. میزان سطح زیر کشت پسته در کشور بیش از 300 هزار هکتار و میزان تولید سالانه آن  بیش از 500 هزار تن است. به شکل متداول، برای تکثیر پسته از پایه‏ های بذری و پیوند ارقام تجاری یا محلی استفاده می ‏شود که منجر به ایجاد باغات با درختان دارای تنوع زیاد و محصول کم می‏ شود. از طرف دیگر پایه‏ های موجود دارای حساسیت به شوری، خشکی و بیماریهای خاکزی نظیر گموز و نماتد هستند. این مسائل منجر به از دست رفتن رتبه اول کشور در سطح جهانی شده است. لذا جایگزینی باغات با پایه‏  های مناسب مقاوم به تنش‏ ها از اولویت زیادی در کشور برخوردار است. دراین راستا پژوهشکده با درک اهمیت این موضوع با راهبرد کارامد سازی، پروتکل تولید انبوه پایه UCB1 را از طریق فناوری کشت بافت تدوین نموده است.

منبع : اداره روابط عمومی و ترویج یافته ها
© تمامی حقوق برای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک