logo
dividerآرشیو دستاوردهای مهمdividerپروتکل تکثیر انبوه پایه های سیب مالینگ- مرتون با استفاده از فناوری کشت بافت
پروتکل تکثیر انبوه پایه های سیب مالینگ- مرتون با استفاده از فناوری کشت بافت
پروتکل تکثیر انبوه پایه های سیب مالینگ- مرتون با استفاده از فناوری کشت بافت

در کشور ما سطح زیر کشت باغ‌های سیب بیش از 200 هزار هکتار گزارش شده که بر اساس برآورد کارشناسی، در طول سال های آینده جهت بازسازی باغ‌های فرسوده و قدیمی باید اقدام لازم صورت پذیرد. از طرفی میانگین عملکرد باغات سیب در کشور حدود 16 تن در هکتار است که با متوسط میانگین تولید در دنیا (32 تن در هکتار)  فاصله بسیار زیادی دارد. بنابراین ارائه راهکار برای افزایش عملکرد باغات سیب جزو اولویت های وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت و در این راستا به درخواست معاونت تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی، پژوهشکده با راهبرد کارامدسازی، پروتکل های تکثیر انبوه دو پایه مهم سیب (پایه های مالینگ-مرتون 111 و 106) را تدوین و در نهایت به سه شرکت بخش خصوصی انتقال داده است.

منبع : اداره روابط عمومی و ترویج یافته ها
© تمامی حقوق برای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک